سایت رسمی

گزینه‌‌های زبان

اعلیحضرت رضا شاه پهلوی

 اعلیحضرت رضا شاه پهلوی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی

اعلیحضرت رضا شاه پهلوی درسال ۱۲۵۷ دراستان مازندران چشم به دنیا گشودند. نام پدرشان عباس علی‌ ونام  مادرشان نوش افرین بود.
رضا خان در سن ۱۵ سالگی به فوج قزاق ایران پیوست و توانست در سال ۱۲۹۷ با قدرت شخصیت ، شجاعت ، و تواناییهای رهبری خود به درجه سرتیپی برسد. وی در سال ۱۳۰۰ کودتأیی را رهبری کرد که در آن دولت شاه قاجار را خلع نمود و خود را به عنوان وزیر جنگ به سر کار گذشت (۱۳۰۲-۱۳۰۰). او در این مدت شورش قبیله ای‌ را شکست داد و سپس نخست وزیر شد (۱۳۰۴-۱۳۰۲). رضا خان اشتیاق داشت که کمال آتاترک ایران بشود. او برقراری یک دولت غیر مذهبی‌ جمهوری را که بتواند ایران را به سمت مدرنیته و پرورش ببرد ترجیح میداد. روحانیان شیعه نظر دیگری داشتند و مخالف جمهوری بودند و آن را با سوسیالیسم همبسته میدانستند که این ضد روحانیت بود. آنها در سال ۱۳۰۴ مصالحه سرنگون کردن خاندن قاجارو جانشین کردن خاندن پهلوی را که به رهبری رضا خان، که حالا رضا شاه پهلوی بود، قبول کردند.

رضا شاه یک دولت غیر نظامی تشکیل داد که در آن پایه های یک کشور مدرن ریخته شد. دولت توانست یک ارتش ملی‌، دانشگاه و مدرسه ، بانک ملی، تأسیسات اداری برای اجرا سیاستهای جدید، راه آهن ، باند هواپیما و جاده برای اتصال کشور را مستقر کند. نام کشور به طور رسمی‌ به “ایران” تبدیل شد تا با گذشته خود قطعه رابطه کند. رضا شاه در مورد قرارداد نفت ایران با انگلستان به مذاکرات جدیدی نشست تا بتواند حل و فصل مالی‌ بهتری را بدست بیاورد. او زنان ایرانی را از قید رها کرد و دستور داد تا همه ایرانیان در ملأ عام لباس به سبک غربی به تن کنند. وقتی‌ روحانیان با این اصلاحات مخالفت کردند، شاه ارتش را فرستد تا نشان بدهد که دیگر قدرت از مرکز تهران اشأعه میشود و نه از علما در قم یا مشهد.

رضا شاه به مدت دو دهه به طرز موفقیت آمیزی منافع قدرتهای خارجی‌ را که چشم به نفت ایران و موقعیت مرزی آن با خلیج فارس داشتند با تعادل انجام داد. ولی‌ در مرداد ۱۳۲۰، انگلستان و شوروی به ایران حمله کردند تا بتوانند مانع تصاحب زمینها و خطوط راه آهن ایران توسط نازیها در آلمان بشوند. رضا شاه در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به نفع پسرش محمد رضا شاه پهلوی از تاج و تخت کناره گیری کرد و روزهای آخر عمر خود را در آفریقای جنوبی در تبعید به سر برد.

رضا شاه در طول زندگی‌ خود چهار بار ازدواج کردند.

خاندن پهلوی

اولین همسر: مریم خانم ۱۲۸۳ فوت شدند
فرزند:
همدم السلطنه ۱۳۷۱-۱۲۸۲

دومین همسر: تاج الملوک ۱۳۷۱-۱۲۸۲
فرزندان:
شمس پهلوی  ۱۳۷۵-۱۲۹۶
محمد رضا پهلوی ولیعهد  ۱۳۵۹-۱۲۹۸
اشرف پهلوی  ۱۳۹۵-۱۲۹۸
علیرضا پهلوی  ۱۳۳۳-۱۳۰۱

سومین همسر: توران قمر الملوک امیر سلیمانی ۱۳۷۴-۱۲۸۳
فرزند:
غلامرضا پهلوی تولد ۱۳۰۲

چهارمین همسر: عصمت دولتشاهی ۱۳۷۴-۱۲۸۳
فرزندان:
عبدالرضا پهلوی۱۳۸۳-۱۳۰۳
احمدرضا پهلوی ۱۳۶۰-۱۳۰۴
محمودرضا پهلوی  ۱۳۸۰-۱۳۰۵
فاطمه پهلوی  ۱۳۶۶-۱۳۰۷
حمیدرضا پهلوی ۱۳۷۱-۱۳۱۱

پدر، عباس علی‌ خان
مادر، نوش آفرین آیرملو
تولد، ۲۴ اسفند ۱۲۵۶
ایران ، آلاشت ، سواد کوه ، مازندران
فوت ، ۴ مرداد ۱۳۲۳(۶۶ سالگی در جوهانسبرگ ، آفریقای جنوبی)
خاکسپاری، مقبره رضا شاه در شهر ری ، تهران، ایران