سایت رسمی

گزینه‌‌های زبان

دفتر حقوق بشر کمیسیون سازمان ملل

شاهدخت اشرف نقش حیاتی در ایران و در سازمان ملل متحد برای  ترویج حقوق بشر ایفا کرد. او به سمت رئیس اولین کنفرانس جهانی‌ حقوق بشر که در سال ۱۳۴۷ در تهران برگذار شد انتخاب شد. در آن زمان دولتهای غربی میخواستند که کنفرانس به طور منحصر به فرد روی موارد سیاسی تمرکز کند. ولی‌ شاهدخت اشرف ، به دنبال توصیه برادر خود و با آگاهی‌ از ترجیحات نمایندگان جهان سوم، موفق به ترغیب نمایندگان غربی در کنفرانس به شمول مسائل اقتصادی ، اجتمأعی ، و فرهنگی‌ که لازمه هر ملاحظه پرمعنی‌ و واقع بینانه حقوق بشر در سطح جهانی‌ است، شد. به دنبال خدمات متعدد او و کورتا کینگ  در جنبش حقوق بشر و رفاه اجتمأعی ، دانشگاه برندیس در سال ۱۳۴۸ به آنها درجه دکترای افتخاری اعطا کرد.

از چپ به راست: سهیلا شاهکار ، ایرج امینی ، فرهاد سپهبدی ، فریدون هویدا ، شاهدخت اشرف پهلوی به عنوان رئیس ، باوند. سرنوشت حکم کرد که دوشیزه سهیلا شاهکار )او در حال حاضر در برنامه توسعه سازمان ملل متحد مشغول  به کار است (به همسری منصور فرهنگ ، که اولین سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود، در بیاید و در حال حاضر هر دو در شهر نیو یورک میباشند. ایرج امینی نویسنده شده است و در پاریس سکونت می‌کند. فریدون هویدا در ویرجینیا به سر میبرد و مقدار زیادی نوشته دارد. فرهاد سپهبدی، که سفیر در مراکش شد، در حال حاضر در آریزونا به سر میبرد. او هنوز به عنوان خبرنگار از طرف یک آژانس مطبوعاتی در پاریس به طور نیمه وقت به سازمان ملل متحد میرود.

والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی رئیس کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۳۴۹